Summer Stars 2022

More About Summer Stars

Some more information about the Summer Stars reading programme

Summer Stars

Summer Stars National Reading Adventure 2022

Summer Stars is the public library national summer reading programme for children that runs from the 13th of June until the end of August. All children throughout the country are invited to join the adventure and to enjoy the fun and pleasure of reading and writing over the summer. Summer Stars is non-competitive and every child who reads even one book/ ebook is regarded as having completed the programme – and it’s all completely free!

“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.”
 

Dr. Seuss

Activities for Summer Stars 2022:

1. Summer Stars BorrowBox: Browse, borrow, read and listen to the Summer Stars collection of children’s e-books and e-audio books through the library’s BorrowBox app. This is free for all members to use from anywhere, anytime. Non-members can join online for free at https://www.librariesireland.ie/join-your-library.

2. Online StorytimeSummer Stars storytime will be delivered by library staff, available through your local library social media pages. 

3. Books: Public libraries are open so do visit to stock up on your summer reads and register for Summer Stars! 

4. Reading cards and reviews: Children can track their reading progress with reading cards which can be marked each time a book is read, online or in print form. These are available from your local library or for download and print below. The reviews section on this website allows readers to upload their views on what they have read.

5. Online Activities: Check your local library social media and website for upcoming Summer Stars events and activities!

Watch this space for any updates throughout Summer Stars and check out your local library service or local library website for further information on local activities and events.

Réaltaí Samhraidh 2021

Eachtraíocht Léitheoireachta Réaltaí an tSamhraidh 2022

Is é Réaltaí an tSamhraidh an clár léitheoireachta samhraidh náisiúnta leabharlann phoiblí do leanaí a bheidh ar siúl ón 13 Meitheamh go dtí deireadh Lúnasa. Tugtar cuireadh do gach leanbh ar fud na tíre páirt a ghlacadh san eachtraíocht agus taitneamh a bhaint as spraoi agus pléisiúr na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta i rith an tsamhraidh. Níl Réaltaí an tSamhraidh iomaíoch agus ceapfar gur chríochnaigh gach leanbh a léann fiú leabhar/ ríomhleabhar an clár – agus tá sé go léir go hiomlán saor in aisce!

“Dá mhéid a léann tú, is é is mó rudaí a bheidh ar eolas agat. Dá mhéid a fhoghlaimíonn tú, is é is mó áiteanna a bhainfidh tú amach.” An Dr Seuss

Dá mhéid a léann tú, is é is mó rudaí a bheidh ar eolas agat. Dá mhéid a fhoghlaimíonn tú, is é is mó áiteanna a bhainfidh tú amach.

An Dr Seuss

Gníomhaíochtaí do Réaltaí an tSamhraidh 2022

1. BorrowBox Réaltaí an tSamhraidh: Déan bailiúchán ríomhleabhair agus ríomh-chlosleabhair leanaí Réaltaí an tSamhraidh a bhrabhsáil, a fháil ar iasacht, a léamh agus éisteacht leo trí aip BorrowBox na leabharlainne. Cuirtear é seo ar fáil saor in aisce do gach ball lena úsáid ó áit ar bith ag am ar bith. Is féidir le daoine nach baill iad páirt a ghlacadh ann ar líne ag https://www.librariesireland.ie/join-your-library.

2. Am Scéalaíochta ar Líne: Cuirfidh foireann leabharlainne am scéalaíochta Réaltaí an tSamhraidh ar siúl, a bheidh ar fáil trí leathanaigh mheán sóisialta do leabharlainne áitiúla.

3. Leabhair: Tá leabharlanna poiblí ar oscailt, agus is fiú cuairt a thabhairt orthu dá bharr chun do leabhair don samhradh a fháil agus clárú do Réaltaí an tSamhraidh!

4. Cártaí agus athbhreithnithe léitheoireachta: Is féidir le leanaí an dul chun cinn atá á dhéanamh acu leis an léitheoireacht a rianú le cártaí léitheoireachta, ar féidir iad a mharcáil gach uair a léitear leabhar ar líne nó i bhfoirm chlóite. Tá iad seo ar fáil ó do leabharlann áitiúil nó lena n-íoslódáil agus lena gcló thíos. Ceadaítear sa mhír athbhreithnithe ar an láithreán gréasáin do léitheoirí a n-athbhreithnithe a uaslódáil ar na leabhair a léigh siad.

5. Gníomhaíochtaí ar Líne: Caith súil ar mheáin shóisialta agus láithreán gréasáin do leabharlainne áitiúla chun teacht ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí Réaltaí an tSamhraidh a bheidh ag teacht aníos!

 

Coimeád súil air seo chun teacht ar aon nuashonruithe fad a bhíonn Réaltaí an tSamhraidh ar siúl agus caith súil ar do sheirbhís leabharlainne áitiúla nó ar láithreán gréasáin do leabharlainne áitiúla chun teacht ar eolas breise ar ghníomhaíochtaí agus imeachtaí áitiúla.