Woman using Online Services on Bus

Ríomhleabharlann

Soláthraíonn leabharlanna poiblí na hÉireann raon leathan seirbhísí ar líne saor in aisce do gach úsáideoir, le ríomhleabhair, closleabhair, ríomhirisí, cúrsaí ar-líne agus núachtáin ar-líne ina measc. 

Is féidir leat rochtain a fháil ar gach acmhainn ar líne trí do sheirbhís leabharlainne áitiúil a roghnú ar an léarscáil nó trí cheann de na sé acmhainní thíos a roghnú. 

Tá liosta treoir d'úsáideoirí agus físeáin teagaisc faoi na ríomhsheirbhísí a úsáid ar fáil anseo.