Image of a library interior

Bí i do leabharlann

Tá ballraíocht i ngach leabharlann phoiblí saor in aisce do gach duine. Is féidir leat páirt a ghlacadh ag aois ar bith agus na seirbhísí leabharlainne go léir a úsáid. 

Ag dul isteach i do Sheirbhís Leabharlainne 

Tá ballraíocht na leabharlainne, lena n-áirítear iasachtaí a fháil, saor in aisce do gach duine i ngach seirbhís leabharlainne sa tír.

Chun dul isteach sa tseirbhís leabharlainne ní mór duit foirm iarratais a chomhlánú, ar líne nó go pearsanta sa leabharlann. Má roghnaíonn tú an fhoirm a chur isteach ar líne, ní mór duit cuairt a thabhairt ar leabharlann ansin agus aitheantas grianghrafadóireachta (cé tú féin) agus cruthúnas ar sheoladh reatha (áit a bhfuil cónaí ort) a tháirgeadh chun do bhallraíocht a ghníomhachtú. Is féidir leat ballraíocht a ghlacadh agus tairbhe a bhaint as seirbhísí na leabharlanna ag aon aois. 

Ní mór do leanaí agus daoine óga faoi ocht mbliana déag d’aois cead a fháil ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir acu chun ballraíocht a ghlacadh sa leabharlann. Tá tuismitheoirí / caomhnóirí freagrach as a gcuid leanaí sa leabharlann, roghnúcháin a bpáistí agus úsáid ábhar agus seirbhísí leabharlainne, lena n-áirítear rochtain ar an Idirlíon. 

Coinníollacha Ballraíochta 

Is mar seo a leanas an ceadú a bhfaighfeá i ndáil le seirbhísí leabharlainne trí bhallraíocht a bheith agat: 

Daoine fásta: rochtain ar gach bailiúchán leabharlainne, seirbhís agus an tIdirlíon faoi réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha atá leagtha amach. 

Leanbh faoi 12: rochtain ar leabharlann na bpáistí, ar DVDanna suas go dtí céim PG, agus ar sheirbhísí Idirlín na leanaí. * 

Aosaigh Fásta 12-14: rochtain ar an leabharlann do leanaí agus do dhaoine fásta óga, ar DVDanna suas go dtí 12 rátáil, agus ar sheirbhísí Idirlín leanaí. * 

Aosaigh Óga 15-17: rochtain ar an leabharlann do dhaoine fásta, ar DVDanna suas le 15 rátáil, agus ar sheirbhísí idirlín. * 

* Féadfaidh an rochtain ar an idirlíon a bheith éagsúil de réir na leabharlainne atá á húsáid agat - seiceáil le do leabharlann áitiúil. 

Is féidir leat do bhallraíocht a athnuachan gach uile bhliain. Cliceáil anseo mura miste leat chun teacht ar fhaisnéis faoin raon de sheirbhísí atá ar fáil sa leabharlann i do cheantar féin. 

Má tá tú faoi 18 mbliana d'aois, ba chóir duit iarraidh ar do thuismitheoir / do chaomhnóir glacadh leis na téarmaí agus na coinníollacha ar do shon. 

Tá do chárta leabharlainne leat féin agus ní féidir le duine ar bith eile é a úsáid. Tabhair leatsa do chárta go dtí an leabharlann aon uair a théann tú ann. Iarrtar ort aon athruithe a tharlaíonn a bhaineann le sonraí na ballraíochta a chur in iúl d’fhoireann na leabharlainne, cailliúint cárta leabharlainne san áireamh. 

Is féidir le daoine fásta agus daoine le ticéad do dhaoine fásta óga rochtain a fháil ar an Idirlíon sa leabharlann, faoi réir an bheartais rochtana ar an Idirlíon. Ní mór duit cloí i gcónaí le Cód Iompair na Leabharlainne agus áiseanna na leabharlainne á n-úsáid agat agus cloí le coinníollacha an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000. Feidhmíonn leabharlanna poiblí laistigh den chreatlach reachtúil i dtaca leis na seirbhísí uile lena n-áirítear an Cód Iompair do Chosaint Leanaí i Leabharlanna Poiblí, 2014. Ní mór do dhaoine a úsáideann an leabharlann a chomhlíonadh leis na riachtanais ghaolmhara. 

 

UAP

Eiseofar UAP duit in éineacht le do chárta ballraíochta nuair a ghlacann tú ballraíocht sa leabharlann. Beidh an uimhir seo de dhíth chun aon cheann de na ríomhairí againn a úsáid, ár seirbhísí ar líne leis. 

Is féidir UAPanna a athshocrú ar líne ag: https://librariesireland.iii.com/iii/encore/myaccount 

Is ortsa a mbíonn an fhreagracht chun deimhniú nach roinntear d’UAP le haon duine eile, nach scríobhtar síos é ar do chárta leabharlainne nó in aon áit eile a bhfágfadh nach mbeadh an UAP agat slán.