Cartoon image of three mice on a book shelf, with books

Services to ELCs and Childcare Settings

A range of services are provided to your Early Learning Centre or Childcare Setting by your local library service

Developing Library Spaces in your ELC or Childcare Setting

Did you know, your local library can provide a range of supports and services to early learning and childcare settings, childminders, and the children they care for? Libraries want to help you in developing children’s literacy and numeracy skills and in fostering a love of reading and learning from an early age.

Check out the video below for advice on developing library spaces in your ELC or Childcare Setting, along with a description of the services available in your local library, and see the leaflets below for more information.

More information about My Little Library, where libraries have a book of bags for every child starting school, is available here, where you can also watch the My Little Library Irish language stories being read.

 

Spásanna Leabharlainne a Fhorbairt i do Shocrú ELC nó Cúraim Leanaí

An raibh a fhios agat, is féidir le do leabharlann áitiúil raon tacaíochtaí agus seirbhísí a chur ar fáil do shuíomhanna Luathfhoghlama agus Cúraim Leanaí, Feighlithe Leanaí, agus na leanaí a dtugann siad aire dóibh? Is mian le leabharlanna cabhrú leat scileanna litearthachta agus uimhearthachta leanaí a fhorbairt agus grá don léitheoireacht agus don fhoghlaim a chothú ó aois óg.

Féach ar an bhfíseán thíos chun comhairle a fháil maidir le spásanna leabharlainne a fhorbairt i do ELC nó i do Shuíomh Cúram Leanaí, mar aon le cur síos ar na seirbhísí atá ar fáil i do leabharlann áitiúil, agus féach na bileoga thíos chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá tuilleadh eolais faoi Mo Leabharlann Bheag, áit a bhfuil leabhar málaí ag leabharlanna do gach páiste atá ag tosú ar scoil, ar fáil anseo, áit ar féidir leat féachaint ar scéalta Gaeilge Mo Leabharlann Bheag atá á léamh freisin.

Services for children at the library

Seirbhísí do Leanaí sa Leabharlann

My Little Library Irish Language Stories

We hope you enjoy these videos, which are to support you reading the stories with children in your ELC or Childcare Setting

'Bí ag Spraoi Liom' á léamh ag Caoimhe Ní Chathail

 'Bí ag Spraoi Liom' scríofa ag Sadhbh Devlin, maisithe ag Tarsila Kruse agus foilsithe ag Futa Fata.

'Beag Bídeach' á léamh ag John Sharpson

Tá 'Beag Bídeach' scríofa ag Sadhbh Devlin, maisithe ag Roisín Hahessy, agus foilsithe ag Futa Fata.

'Cócó an Colgán Cairdiúil' á léamh ag Caoimhe Ní Chathail

'Cócó an Colgán Cairdiúil' scríofa ag Ailbhe Nic Giolla Bhrighde, maisithe ag Brian Fitzgerald agus Foilsithe ag Futa Fata.

'Míp agus Blípín' á léamh ag Caoimhe Ní Chathail

Tá 'Míp agus Blípín' scríofa ag Máire Zepf, maisithe ag Paddy Donnelly agus foilsithe ag Futa Fata.

'Ó Chrann go Crann' á léamh ag John Sharpson

Tá 'Ó Chrann go Crann' scríofa ag Caitríona Hastings, maisithe ag Andrew Whitson agus foilsithe ag tSnáthaid Mhór.

'Percy Péacóg' á léamh ag John Sharpson

'Percy Péacóg' scríofa ag Gemma Breathnach, maisithe ag Tarsila Kruse agus foilsithe ag Futa Fata.