Gaeilge

Suíomh Gréasáin Leabharlanna Éireann

Is creatlach náisiúnta é Leabharlanna Éireann a roinntear ag na seirbhísí leabharlainne in Éirinn. Tá faisnéis maidir leis na cláir agus seirbhísí náisiúnta atá ar fáil i ngach seirbhís leabharlainne ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir leat rochtain a fháil ar an gcatalóg chomhroinnte de gach seirbhís leabharlainne áitiúla ar an suíomh seo, chomh maith le roinnt seirbhísí digiteacha agus ar líne eile arna soláthar ag do leabharlann, ríomhleabhair, ríomh-chlosleabhair agus réimse cúrsaí ar líne ina measc. Tá faisnéis ar fáil maidir leis na cláir náisiúnta Ceart chun Léitheoireachta, Work Matters agus Éire Shláintiúil ag do Leabharlann, chomh maith le roinnt tograí eile. Is féidir leat rochtain a fháil ar an bhfoirm do bhallraíocht ar líne chun ballraíocht a ghlacadh i do leabharlann anseo, chomh maith le rochtain a fháil ar do chuntas ar líne.

Bainistítear Leabharlanna Éireann ag Forbairt Leabharlanna, an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil, thar ceann Údaráis Leabharlanna Áitiúla.

Tá an suíomh gréasáin seo á aistriú go Gaeilge faoi láthair, agus cuirfear an leagan Ghaeilge ar fáil a luaithe atá an t-aistriúchán curtha i gcrích.

Má tá aon cheist agat faoin suíomh gréasáin, téigh i dteagmháil le info@librariesireland.ie