Image showing people in a library

Public Libraries Strategy Consultation

Have your say about our public library service

Thank you for taking the time to complete the public consultation on a new strategy for our public libraries. The new strategy will be published in 2023 and will help to shape our public library service for the next five years.

To share your views, please click on the link below and complete the online questionnaire.

The closing date for completion of the survey is midnight, Saturday, July 9th 2022.

If you would like to submit a hard copy response, please request a printed version at your local library, or by emailing librariesdevelopment@lgma.ie. You can return your printed response to your local library, or post it to: 

Libraries Development, 

Local Government Management Agency, 

35 - 39 Ushers Quay, 

Dublin 8

D08 EV9T

 

Any questions on the consultation process can be emailed to librariesdevelopment@lgma.ie

Go raibh maith agat as an dua a chur ort féin páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí maidir le straitéis nua dár leabharlanna poiblí. Foilseofar an straitéis nua sa bhliain 2023 agus is mór an chabhair í ó thaobh ár seirbhís leabharlainne poiblí a mhúnlú go ceann cúig bliana eile.

Chun do chuid tuairimí a roinnt, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil d’fhonn an ceistneoir ar líne a chomhlánú.

Is é an dáta deiridh chun an suirbhé a chomhlánú ná meán oíche, Dé Sathairn, an 9 Iúil 2022.

 

Más mian leat cóip chrua de fhreagra a chur isteach, iarr ar do leabharlann áitiúil leagan clóite a thabhairt duit, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig librarydevelopment@lgma.ie. Is féidir leat do fhreagra clóite a chur ar ais chuig do leabharlann áitiúil, nó é a chur chuig:

Libraries Development,

Local Government Management Agency

35-39 Ushers Quay

Dublin 8

D08 EV9T

 

Is féidir aon cheist faoin bpróiseas comhairliúchán a sheoladh i ríomhphost chuig librariesdevelopment@lgma.ie.