Image showing people in a library

Comhairliúchán um Straitéis Leabharlanna Poiblí

Seo deis labhartha duit maidir lenár seirbhís leabharlainne poiblí

Go raibh maith agat as an dua a chur ort féin páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí maidir le straitéis nua dár leabharlanna poiblí. Foilseofar an straitéis nua sa bhliain 2023 agus is mór an chabhair í ó thaobh ár seirbhís leabharlainne poiblí a mhúnlú go ceann cúig bliana eile.

Chun do chuid tuairimí a roinnt, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil d’fhonn an ceistneoir ar líne a chomhlánú.

Is é an dáta deiridh chun an suirbhé a chomhlánú ná meán oíche, Dé Sathairn, an 9 Iúil 2022.

Más mian leat cóip chrua de fhreagra a chur isteach, déan an fhoirm a phriontáil amach anseo le do thoil agus seol ar ais chuig do leabharlann áitiúil í.

Féach thíos eolas a chabhróidh leat aighneacht a chur isteach.

Is féidir aon cheist faoin bpróiseas comhairliúchán a sheoladh i ríomhphost chuig librariesdevelopment@lgma.ie.

Go raibh maith agat as an dua a chur ort féin páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán poiblí maidir le straitéis nua dár leabharlanna poiblí. Foilseofar an straitéis nua sa bhliain 2023 agus is mór an chabhair í ó thaobh ár seirbhís leabharlainne poiblí a mhúnlú go ceann cúig bliana eile.

Chun do chuid tuairimí a roinnt, cliceáil ar an nasc thíos le do thoil d’fhonn an ceistneoir ar líne a chomhlánú.

Is é an dáta deiridh chun an suirbhé a chomhlánú ná meán oíche, Dé Sathairn, an 9 Iúil 2022.

 

Más mian leat cóip chrua de fhreagra a chur isteach, iarr ar do leabharlann áitiúil leagan clóite a thabhairt duit, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig librarydevelopment@lgma.ie. Is féidir leat do fhreagra clóite a chur ar ais chuig do leabharlann áitiúil, nó é a chur chuig:

Libraries Development,

Local Government Management Agency

35-39 Ushers Quay

Dublin 8

D08 EV9T

 

Is féidir aon cheist faoin bpróiseas comhairliúchán a sheoladh i ríomhphost chuig librariesdevelopment@lgma.ie.